ถ่านไฟเก่ามันร้อน! หนีไปกินแจ่วฮ้อนกับผัวเก่ารับวาเลนไทน์ | กี้ซดโอปโซ้ย EP.80

เรียงเอ็ม ๑๐๐ เริ่มลงจะเรียงในแบบที่สายการบินทำเวลาให้ต้องขายยางแทนตอนออกรับปีใหม่ กับตอนนี้ที่ต้องร้อนแบบถูกใจ หลังจากพักโควิดและเหตุการณ์ในห้องประชุมของหุ่นไฟ หลังหนึ่งคนอุปกรณ์อาจทิ้งไว้เปิดเพราะทำงานจากที่บ้าน มีอุปกรณ์อื่นที่ถูกทิ้งไว้ในตู้เย็นอาจสร้างแอตเทริโอตัวเองเราก็ไม่รู้ อีกหนึ่งคนจะไปใช้อุปกรณ์จากแบตเตอรี่เก่าเก่าเสียตายที่เราต้องทิ้งไว้ในตู้อาบน้ำแล้วได้ไม่ได้ถุกไฟไหม้ ใครเอาแบบนี้มาทำเราจะไม่รู้สึกสงสัย เช่นได้มาจากผู้พัฒนากล้องวงจรปิ

นั่นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่เราควรจัดการกับถ่านไฟเก่าอย่างปลอดภัย เพราะถ่านไฟที่เก่าและเสียตายอาจมีความร้อนสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเราและสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการร้อนเกินของถ่านไฟเก่า และวิธีการจัดการและกำจัดถ่านไฟเก่าให้อยู่ในระดับปลอดภัย

Table of Contents

1. อันตรายจากการร้อนเกินของถ่านไฟเก่า

ถ่านไฟเก่ามันร้อน! หนีไปกินแจ่วฮ้อนกับผัวเก่ารับวาเลนไทน์ | กี้ซดโอปโซ้ย EP. 80 - YouTube

1.1 ความเสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด

ถ่านไฟที่เก่าและเสียตายอาจเกิดการร้อนเกินของเซลล์ภายใน ซึ่งอาจทำให้ถ่านไฟขยายหรือบวมขึ้นได้ ถ้ามีการบวมเกิดขึ้นมากพอ อาจทำให้ถ่านไฟแตกหรือเกิดการระเบิดได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ในสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และการระเบิดอาจเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ทรัพย์สินและมนุษย์

1.2 การปล่อยสารเคมีอันตราย

ถ่านไฟเก่าที่มีการร้อนเกินมากอาจทำให้สารเคมีภายในถ่านไฟถูกปล่อยออกมาได้ ซึ่งอาจเป็นสารเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเมอร์คิวรี ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัผลวิทยาแผลได้

2. สัญญาณที่บ่งชี้ถึงการร้อนเกินของถ่านไฟ

ถ่านไฟเก่ามันร้อน! หนีไปกินแจ่วฮ้อนกับผัวเก่ารับวาเลนไทน์ | กี้ซดโอปโซ้ย EP. 80 - YouTube

2.1 การบวมหรือพองอักเสบ

ถ้าถ่านไฟเก่าเริ่มร้อนเกินไป เซลล์ภายในอาจขยายหรือบวมขึ้น ทำให้เห็นเครื่องหมายของการพองอักเสบหรือบวมบนถ่านไฟ เมื่อพบสัญญาณเช่นนี้ ควรหยุดใช้ถ่านไฟเก่าทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

2.2 ร้อนจัดและร้อนติด

ถ่านไฟเก่าที่ร้อนเกินไปจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ การสัมผัสถ่านไฟที่ร้อนจัดหรือร้อนติดเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการร้อนเกินของถ่านไฟ เมื่อรู้สึกถึงความร้อนที่ไม่ตรงปกติ ควรหยุดใช้ถ่านไฟเก่าและปล่อยให้ระบบระบายความร้อนกลับมาที่สภาพปกติ

2.3 การรั่วของของเหลว

ถ้าถ่านไฟเก่ามีการร้อนเกินไป อาจทำให้เกิดการรั่วของของเหลวจากภายใน การพบเห็นเหล็กไหลหรือของเหลวรั่วออกมาจากถ่านไฟเก่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการร้อนเกินของถ่านไฟ ในกรณีนี้ควรหยุดใช้ถ่านไฟทันทีและดำเนินการกำจัดถ่านไฟเก่าอย่างถูกต้อง

3. การจัดการและกำจัดถ่านไฟเก่าอย่างปลอดภัย

ถ่านไฟเก่ามันร้อน! หนีไปกินแจ่วฮ้อนกับผัวเก่ารับวาเลนไทน์ | กี้ซดโอปโซ้ย EP. 80 - YouTube

3.1 อย่า

โยนถ่านไฟเก่าใส่ถังขยะทั่วไปเพราะถ่านไฟเก่ามีสารเคมีอันตรายภายใน เพื่อป้องกันการสูญเสียของสารเคมีเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ควรทิ้งถ่านไฟเก่าในถังขยะที่เข้ากันได้ ที่ไม่มีวัสดุอื่นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือการไหม้

3.2 เก็บรักษารองเท้าที่อุ่นและแห้ง

เพื่อลดความเสี่ยงที่ถ่านไฟเก่าจะร้อนเกินไป ควรเก็บรักษารองเท้าที่มีถ่านไฟเก่าในที่แห้งและอุ่น โดยอย่าให้ถ่านไฟเก่าสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นหรือวัสดุที่อาจสร้างสัญญาณร้อน

3.3 นำไปรีไซเคิลที่จุดรวมถ่านไฟเก่าอนุญาต

การรีไซเคิลถ่านไฟเก่าเป็นวิธีที่ดีในการลดการสูญเสียของวัสดุและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสามารถนำถ่านไฟเก่าไปรีไซเคิลที่จุดรวมถ่านไฟเก่าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเลือกใช้บริการรีไซเคิลที่เป็นไปตามกฎระเบียบและมีความปลอดภัย

4. การเฉลิมฉลองวาเลนไทน์อย่างปลอดภัย

ถ่านไฟเก่ามันร้อน! หนีไปกินแจ่วฮ้อนกับผัวเก่ารับวาเลนไทน์ | กี้ซดโอปโซ้ย EP. 80 - YouTube

4.1 หลีกเลี่ยงการใช้ถ่านไฟเก่าในไฟเส้นประดับ

เมื่อตกแต่งด้วยไฟเส้นประดับในงานเฉลิมฉลองวาเลนไน์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ่านไฟเก่า เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนเกินไปและเกิดอันตรายได้ ในการตกแต่งสามารถใช้วิธีทดแทนที่ปลอดภัยกว่าได้ เช่น ใช้ไฟเส้นประดับที่ใช้แห้งและปลอดภัยจากอันตรายไฟไหม้

4.2 เลือกใช้ทางเลือกที่ปลอดภัย

เมื่อเลือกซื้อของขวัญหรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ ควรเลือกใช้ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบคุณลักษณะการใช้งานและอุณหภูมิของแบตเตอรี่เพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่มีอาการร้อนเกินไป

4.3 ระมัดระวังในการใช้ของขวัญที่ใช้แบตเตอรี่

เมื่อให้ของขวัญที่มีแบตเตอรี่แก่คนที่คุณรัก ควรระมัดระวังในการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น อ่านคู่มือการใช้งาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาและการชาร์จแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง

5. สรุป

แก๊งคนสวย เขานัดกินอาหารสไตล์ American Diner ชิคๆเก๋ๆค่ะ | กี้ซดโอปโซ้ย EP.51 - YouTube

การจัดการและกำจัดถ่านไฟเก่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการร้อนเกินของถ่านไฟ เราควรจัดการถ่านไฟเก่าอย่างปลอดภัย ไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยของเราเอง แต่ยังเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย โดยควรจัดการถ่านไฟเก่าให้เหมาะสม เช่น ไม่นำไปทิ้งในถังขยะทั่วไป และเก็บรักษาในที่แห้งและอุ่นอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ในการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ควรเลือกใช้ทางเลือกที่ปลอดภัย เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ถ่านไฟเก่าในไฟเส้นประดับ และเลือกใช้ของขวัญที่มีแบตเตอรี่ที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ถ่านไฟเก่ามันร้อน! หนีไปกินแจ่วฮ้อนกับผัวเก่ารับวาเลนไทน์ | กี้ซดโอปโซ้ย EP.80[VIDEO]

ผัวเก่าคนคุ้นเคยก็ไม่ใช่ใครที่ไหน~ “เฮียเผือกและตี๋โบ” !! จากรายการเฮียกับตี๋หนีเมียเที่ยว! ที่วันนี้ก็หนีเมียมาเดทกับเมียเก่า (ในซีรีส์) แต่ไอเราก็นึกว่าจะพามากินหรู ที่แท้ลากแม่มาซดแจ่วฮ้อน! นั่งกินกันแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำสุด ๆ สวีทหวานกันจนลืมรีวิวรสชาติอาหารไปเลอ แค่นี้ยังไม่พอ แถมมีเซอร์ไพรส์ แม่กี้เกือบตกเก้าอี้! โรแมนติกเว่อร์!
.🍲 ข้อมูลร้านอุบลแจ่วฮ้อน ราชาเหงือกทอด

เนื้อหาของวิดีโอ ถ่านไฟเก่ามันร้อน! หนีไปกินแจ่วฮ้อนกับผัวเก่ารับวาเลนไทน์ | กี้ซดโอปโซ้ย EP.80

วันนี้จะไปดินเนอร์ค่ะ ไปกินข้าวกัน พูดแล้วนะ จริงๆนะ แกล้งแอ๊บแอบทิ้งอย่างเงี้ยเป็นเรื่องนะ มีหม้อ ให้พี่นะ อกหัก 11 วันนี้มึงจะไปแต่งงานหรอ เนี่ย ตัวเล็กๆ แต่ว่ามันต้องเป็นนัด พิเศษมากๆ วันนี้เป็นวันอะไร นะค่ะ เฮียผา พระธิดาไปเดะ ก็เลยแต่ง พี่ไปก็เท่านั้น ระบบมึงเข้ามาบ่ คิดว่าตัวเองอายุ 18-19 มาสิ ไก๊ไก่ เผื่อที่รักเรามาละ กูชอบที่ตะวันนาเข้า เราแค่ไม่เคยทำตาม อะไรเลยพูดแล้วนะ จริงๆนะ สัญญาว่าจะพาพวกเราไป ใช่แต่ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงวาเลนไทน์ก็ต้องจัดดีๆให้ ใช่ก็คือ service ทุกอย่าง ไปกินนะ ความสะอาด OK เราแยกย้ายกันดีกว่า พี่ วันนี้จะทำได้เล่นแต่วันพุธ กลับบ้านหรือว่าถ้าออกรถแล้วเราไม่ต้องไปทางเดียวกัน เจอที่ร้านเลย ดูสายตา วันนี้เครียดแต่ยังไม่รู้ว่า เราไม่ใช่คนเดียวกันจริงนะ ใช่ ก็มันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่านั่งด้วยกันแล้วมันแบบเราไม่ชอบเสือกขับแล้วมันจะล้นคงด้วย พี่ปกติแล้วกัน ไปกิน มึงจอดมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ตอบ พี่กอล์ฟด้วยนะ เข้าใจได้พูดคุยกัน ถ้าตอนนี้เราต้องเชิญ แล้วจะเปิดให้ แล้วก็ไปเมา โทษนะ อายุ เปิดเองไม่ได้ หรอ เอารถต้องเข้าก่อน วุ่นวาย กินยังดีกว่า ตื่นยัง ริมปิง แค่รถก็ไม่เหมาะจะเดทแล้วเนี่ย ไปก่อนเลยดีกว่า ขอบใจนะ สวัสดีค่ะ ไปที่ร้านก่อน Ok ok ไปเลยดีกว่า อีกแป๊บเดียวก็ได้ เล็กๆไม่ได้ ระบบกลับ 4 แล้วพอ ดูดีมากเลย คนมีความชอบกับตัวเราเองสิ เ****วชาญ เ****วชาญใกล้ๆกับแถวร้านอาหารแถวเส้นพระราม 2 แล้วพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้ ดีกว่าว่าแบบ คือก่อนหน้านี้ทีมงานของพวกเราจะไม่ยอมคุย ไม่คุยก็บอกพี่นะ อย่าไปกลัวจริงๆ เขาไม่คุยทำไงพี่บอก จะไม่คุย อุณหภูมิ ดูแล้วเหมือนกัน ไม่น่าไว้ใจไง เปิดได้เลยนะ เขาก็ต้องมีครอบครัว พี่กับโบว์ก็คือ ตัวเข้าหากัน เห็นของผู้หญิง พูดดีๆนะเว้ย ข้างละ แล้วก็มาห้ามขึ้นมาวันนั้น ที่บ้านเสร็จยังอ่ะ เราเห็นขี้ เรื่องก็คือซื้อมา 3 ปีแรกซื้อปุ๊บ 1 หัวเราะด้วย งานเลย มันไม่มีอะไรแน่นอน แต่ตั้งแต่ทำบ้าน Detail เรา ไม่ได้เจอนาน คือเจอที่แบบนานๆโผล่ๆไม่ค่อยได้คุยกัน แต่ก็คิดถึงพี่เหมือนเดิมนะ โบว์ก็คิดว่าราชาเหนื่อยอยู่ทองหล่อคู่เลย เวลาราชการเป็นร้านที่เพื่อนสนิทนั่งกินเหล้าแล้วก็ไปกิน โดยที่มันบอกว่าเนี่ยร้านนี้คือที่สุด แล้วคือคนที่ยกให้เนี่ยคือเป็นเป็นเชฟด้วย สอน เป็นร้านที่แบบถ้าเป็น พวกดี น้ำลายสอ รายการ ไม่ถูกปาก อากาศวันนี้ ไม่นะคือเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า นี่คือข้างหน้านี่ถึงเลยแต่ตัวไหน ที่จอดรถไม่ค่อยมี ชื่อว่า อุบลแจ่วฮ้อนใช่ ถึงร้านแล้วครับ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้คุกกี้ลงก่อนแล้วกันเนาะ อิคคิวหรอ แม่นี่คือแม่แต่งตัวมา ขึ้นเยอะเลย Glass House ถึงจะไม่ได้มีแต่ว่าเป็นระดับเชฟมิชลินธนาคาร ได้ การันตีว่าอร่อย เมื่อกี้คุยกับ เราควรจะหาบ้านพักก่อน อยู่ด้วยกันเว้ย คนละหลังนี้ก็ได้ ที่เดียวกันเหมือนในคอนโด ลิขิตรักวันที่ 2 เลื่อนไม่ได้ พี่ก็ไปหานะมึง ร้อนไหมจ๊ะที่รักเดี๋ยวพัดลม กูไม่ยอม ฝันเห็นพระราชานึกว่า สวัสดีครับ อยากกินก้อยปลาคะแนนเนื้อหา ตากระตุก คำศัพท์ให้หน่อย นารูโตะ หมูยอไข่แดง เอาอีกเอาอีกโอยไม่สั่งอะไรเลยไอ้พวกนี้ยังไม่รู้เลยเรากินกับ แดดเดียว เป็ด วัว ทำไม แคมปาก ภาษาไทยภาษาถิ่น ตอนแรกจะไม่เจอ ไม่มีอะไรนะ แม่กับส้มตำข้าวโพด ก็ไม่รู้ไง ไม่เอา หมวกกันแดด ตาแม่ เอาลาบคั่วหมู พวกหนู ไม่เอา ไม่เอาไม่เอาเอาลาบคั่วหมู ก้อยคั่วเนื้อ ลาบข้าวเหนียวดำ รถเป็นอะไร บอกแม่ด้วย ไหนบอกแม่ด้วย ใช่ ว่าเราชื่อว่าเทอมนี้เป็นช่วงวันวาเลนไทน์ เมื่อกี้คือคุยบนรถมาตลอดเวลาว่าเราอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ใครก็พอ อยากให้มันนานแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมชาติยิ่งไปแน่ โทรออกมันก็จะบอกว่าไอ้ขี้นะ ให้แบบเพื่อนให้เพื่อน เผือก อาจจะไม่ใหญ่ไม่มีอะไรแต่ก็มีมา อ**** หายไปไหน เดี๋ยวพี่ให้สวยๆให้มันเป็นแบบมินิมอล ไม่มอง แสดงออกมา มึงไม่นอนหรอวะถามจริงๆนะถ้าเกิด พี่กอล์ฟเอาให้ ไม่เคยใส่ใจอะไรเลย เบอร์แปลกกูไม่รับ ไม่รู้มันมั้ง ตัวนักมวย มวย ทำไมอ่ะ เสื้อ มันมีความคล้ายปากเป็ดนิดนึงแต่มันมีเนื้อกว่า กวนตีน อร่อย ฉันอยากกินแล้วอ่ะ ตรงไหนบ้างวะ เด็กกินอาหารไม่เป็น พรุ่งนี้ไม่ได้ว่ามันนั่งรอโต๊ะใช่ไหม ขอหน่อย Google Map เรียกว่ารถติด พี่กินได้ ไม่เป็นไรไม่ได้เลย Orasis ต้องการอะไร หรือข้างใน ร้านมิชลินสตาร์ไทยมากับ กุ้งแช่น้ำปลา 5 เร็ว ยังไงวะ กูไม่มีความขาว หนูว่ามันแดกอะไรไม่ได้ จะไม่ลืม Huawei ก้อยคนเหนือ ก้อยคั่วหมูตาม ลาบคั่วหมู ดีมาก มันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ลาบคั่วเหนือที่เรา เคยกินตอนนั้น อันนี้มันเป็นอีกอย่างนึงอ่ะ ลดพุงป่องมากเลยอ่ะออกเค็มๆนิดๆ บอกแล้วว่าร้านนี้เชฟมิชลินมากิน อะไรวะเนี่ย ไก่ย่าง รักนะหมูคือค่าน้ำหนัก อะไรเนี่ยอร่อยป้ารวย กินน้ำด้วยเถอะ แม่อยู่ไหนบอกกันไหม อ้าวแม่นี้อร่อยมาก มันกรอบมากเลยกลัว โลตัสอ่อนนุชโปร ผักบุ้ง ยำหมูยอหมูยอ อยู่ไหนอ่ะ ระบบ ครับคุณแม่ ผู้หญิงให้มาปกติเลยไม่ทัน แนะนำคุณพี่ ที่สุดอย่างอื่นยังมีเมนูอื่นๆแต่รักพูดแบบนี้ไม่เคยเห็น เรามันก็ผิดไปหมด แล้วคุยกัน วิเศษที่สุด คนไหน ออกมาเพื่อนจะมากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วนะ ที่เหลือกูยอม พูดเลยอ่ะ อีกชุดนึงนะ ตอนนี้ เท่าที่ไปกินส้มตำอะไรนี่หรือว่า ขอบคุณครับพี่ รถจอดรถกลับอุตรดิตถ์ ภาพสามารถกุ้งแช่น้ำปลาต้องสั่งอร่อยมากน้ำเยอะ 7:00 น แล้วก็ใส่เส้นใส่ได้ไหม ปิดเครื่อง เอายังไงดี ไม่ได้ 1 2 3 4 ถึงบ้านก่อนนะ มีป่ะ ละครเพลง ทำไมอ่ะ มึงจะเล่นไหม ขนาดเล็กใส่กัน กำลัง มันแซ่บนะเนี่ย ปิดใหม่ได้ไหม ตรงนี้ได้แล้วหรอวะ ตัวเป็นไหมล่ะ 40 แล้วตอนนี้นอนแล้วนะ นานยัง เดือนกว่าแล้วมันดีขึ้นหรอไปกว่าเยอะคือตื่นน้อยกว่ารถมึงวิ่งไปหรือเปล่า เอาตัวให้รอดด้านหลังตรงไม่ค่อยยากละ หนีเมียเที่ยว 1 รายการ ไม่โดนเขาบอกก่อนทุกครั้งไปทำอะไร มันคือสิ่งที่เราไม่เคยได้ไปหรือยัง พัฒน์พงษ์ เพิ่งรู้ว่าการปิงปองครับเนี้ย มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนร่างกายไป เพราะจริงๆ อะไรหรอจะได้ฝึกออก เมียไปฝึกปิงปอง ใบมีดโกน สูบบุหรี่ด้วยนะ เขาควบคุมลม เอางี้แกก่อนถ้าจะมีสักเทปที่คุณเนี่ยไปกับพวกเราบ้างสิ อะไรไหมในฐานะเจ้าของช่องที่อยากจะให้รายการมัน นี่แหละเป็นที่นิยมด้วย แสดงความจำนงมา เขาบอกว่ามันสนุกมากเขาอยากไปไกลๆ พาไปอันนี้ พี่ก็กินอาหารออกกำลังกายอย่างเงี้ย สำรอง อันดับ ไม่หลบไม่หลบไม่หลบไม่หรอก รายการเราเป็นอะไรกัน ผมนึกว่าเฮ้ย หวาน ที่สำคัญมากสวยมาก ดีจังเลยอ่ะ ขณะนี้อร่อยจริงเว้ยทุกอย่างอยากกลับ นี่ก็เพิ่งเคยมารายการด้วยเพราะว่าเห็นเพื่อนมันพูดถึงตลอด นมย่าง ไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วพี่ก็เลยคุยกันไปยาวแล้วก็ไม่บอกราคามา เวลาถามถาม เราว่าวันนี้ ขันธ์ 5 ได้ ไม่บวกมาให้ละ เที่ยวสิคะเดี๋ยวเขาควบให้อยู่ 200 ไม่เห็นแล้วไงเลยไม่อยากแกล้งทำเป็นทายถูก 100 850 300 550 120 90 ยำหมูยออาจารย์แต่ละร้อยเดียวเหลือคลอด 90 71190 ทั้งหมดรวมเป็น หมวกไง Super แทงแทงแทง หวยหุ้นนิเคอิแม่นมากเลยอ่ะแต่มันแบบมันไม่ควรหยุดอ่ะ พม่า ไม่ เขาให้เขา รู้ได้ไงไม่เชื่อ หนูมิเตอร์ ไปๆเดินไป กินจนเกือบตาย อยู่ไหน แม่ก็ทำกระจกให้ใหม่เลยหรอ ทั้งนั้นเลย ตัดกระจกให้ใหม่ผืนเลย ผอ. อ๋อ รู้ป่ะ ก๊วย เอาดิ ก๋วยเตี๋ยว ปิดไปหรือยัง ขอรบกวน เอาค่ะ รายการโปรด เอางี้ดีกว่าเราสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ชายดีกว่า ไม่หล่อหรอกเอาโยมไปเที่ยวต้องมานะเดี๋ยวต้องมา พวกเขาก็ดูมีสาระ ถนน จะดีก็ดีจะได้สนุกมาก ใหม่ๆ ก็เลยต่อไป ปฏิทินหวย เฉาก๊วย ไม่มีรถติดตั้งแต่บนรถแล้วนะ ไหม รายการรายการก่อนเที่ยวตอนนี้ 2 Ep แล้วแล้วก็ดีต่อไปคงจะได้ ก็มีไป ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตา ถูกต้อง เฮ้ยไม่หมายถึงอะไร มีไม่เท่าไหร่อยากให้ติดตามรอดู Ep ที่ 3 ใครวะ EP แรกผี Ep 3 โบก ประกอบกิจกรรม บางอย่าง มีผลต่ออารมณ์ทางเพศ อันนี้เรื่องจริง มันเป็นรายการที่เหมาะสม ว่าตอนนี้ ประกาศ ไปเที่ยวนี้ ไปเรื่อย หาข้อมูลมาเป็น พูดได้ดีมาก คือการป้องกันมา เงียบเลยนะ ต่อไปนี้ เปลี่ยนแนวเป็นแนว หนีเมียเที่ยว ว่างแล้วตามไปนะจ๊ะ กดแชร์กดไลค์ ดีกว่ารายการ ฟังรายการอยู่ช่องเดียวกัน เดี๋ยวพี่ไปคุยด้วย ธุรกิจก็คือการที่แบบผมเอาเมียชาวบ้านไปให้ไปห้ามปากรับน้ำสิงโต อยู่สระผม อย่างนี้คุณไตเติ้ลเขาไม่มานั่งกินกับเราหรอ บางทีมันก็โทรมา เธอเองที่เอ็มควอเทียร์เหมือนกัน เขาจะไปซื้อไก่รวกนั่งกินที่หน้าซุปเปอร์ชีวิตประจำวันเขาหรือว่า เอาแค่กำลังเฟส หลายอย่างด้วย คนท้อง น้ำเข้าตัวบ้าน เผื่อว่านี้ชื่ออะไรกันวะเนี่ย เอาคืนมากันหมาแล้ว