ไปหิวมาจากไหนคะแม่ ถึงได้กินดุขนาดนี้ @ก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยา | กี้ซดโอปโซ้ย EP.24

หิวเป็นสถานะที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี กับทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับอาหาร แต่เมื่อเราเริ่มสงสัยว่าหิวมาจากไหน หรือทำไมถึงรู้สึกหิวแบบไม่มีที่สิ้นสุด ในรายการ “กี้ซดโอปโซ้ย” ในตอนที่ 24 นี้ เราจะได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความหิว และความสัมพันธ์ของมันกับการกินของเรา

Table of Contents

2. กำเนิดของความหิว

ไปหิวมาจากไหนคะแม่ ถึงได้กินดุขนาดนี้ @ก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยา | กี้ซดโอปโซ้ย EP.24 - YouTube

2.1 ปัจจัยทางชีวภาพ

ความหิวสามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท เช่น ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนกรีลินที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ฮอร์โมนเยลลี่ที่เกี่ยวข้องกับความหิวและการบริโภคอาหาร และฮอร์โมนเอเลสเตอโรนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับประทานอาหาร

2.2 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในปัจจุบันมีผลต่อการกินของเรา การมีการโฆษณาอาหาร หรือมีอาหารอร่อยและสั่งซื้อง้ายที่เราเห็นบ่อยๆ ทำให้เรารู้สึกหิวแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหาร

2.3 ปัจจัยทางอารมณ์

อารมณ์และความเครียดก็สามารถทำให้เกิดความหิวขึ้นได้ ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในสภาวะเครียดหรือมีความเศร้าโศก อารมณ์รบกวนจะส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร ส่งผลให้รู้สึกหิวเพิ่มขึ้น

3. เข้าใจความอยากทานอาหาร

ไปหิวมาจากไหนคะแม่ ถึงได้กินดุขนาดนี้ @ก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยา | กี้ซดโอปโซ้ย EP.24 - YouTube

3.1 ความอยากทานทางกายภาพ

ความอยากทานอาหารทางกายภาพเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดสารอาหารบางอย่าง อาจเป็นสารอาหารเฉพาะหรือแคลอรี่ เมื่อร่างกายรับรู้ถึงความขาดแคลนนี้ จะส่งสัญญาณมาให้รู้สึกหิวเพื่อเรียกร้องให้ได้รับสารอาหารที่ขาดเสริมเข้ามา

3.2 ความอยากทานทางจิตใจ

ความอยากทานทางจิตใจเกิดขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกหรืออารมณ์ที่อยากให้ดีขึ้น อาจเป็นการอยากสัมผัสรสชาติที่เราชื่นชอบ หรืออาจเป็นความอยากเสริมสร้างความสุขหรือความปรารถนาในเรื่องทางจิตใจ

4. บทบาทของพันธุกรรม

ไปหิวมาจากไหนคะแม่ ถึงได้กินดุขนาดนี้ @ก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยา | กี้ซดโอปโซ้ย EP.24 - YouTube

พันธุกรรมเป็นปัจจัยที่มมีความสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมการกินของเรา การวิจัยพบว่าพันธุกรรมมีบทบาทในการส่งต่อความอยากทานอาหารและพฤติกรรมการกินในบุคคล เช่น การมีน้ำหนักที่แนบเนียนกับพันธุกรรม และการมีความอยากหิวที่มากขึ้นหรือน้อยลงในบุคคลตามพันธุกรรมของพวกเขา

5. อิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคมต่อความอยากทาน

กี้ซดโอปโซ้ย EP.13 | แม่พาเฟี้ยว กินก๋วยเตี๋ยวสุดลับแล (ก๋วยเตี๋ยวริมคลอง ม.สุขสันต์ 6) - YouTube

5.1 ครอบครัวและการเลี้ยงดู

ครอบครัวและการเลี้ยงดูเป็นตัวกำหนดที่สำคัญในการพัฒนานิสัยการกินของเรา ประสบการณ์และปรัชญาการกินที่ได้รับในวัยเด็กมีผลต่อพฤติกรรมการกินของเราในอนาคต

5.2 มาตรฐานสังคมและการกดดันจากคนรอบข้าง

มาตรฐานสังคมและการกดดันจากคนรอบข้างเป็นตัวกำหนดที่สำคัญในการกินของเรา หลักการอาหารและแนวทางการกินที่เราได้รับมาจากสังคม รวมถึงแรงกดดันจากพวกเพื่อนร่วมสมัย และสื่อมวลชน สามารถส่งผลต่อความอยากทานและพฤติกรรมการกินของเราได้

6. วิทยาศาสตร์ของความหิว

โตมาได้เพราะ "ก๋วยเตี๋ยวเรือนายใช้" กินไม่เผื่อใคร อย่างละ 1 เลยพี่! | กี้ซดโอปโซ้ย EP.72 - YouTube

6.1 บทบาทของฮอร์โมน

ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความหิวและการควบคุมอารมณ์ ฮอร์โม่นเช่นเกรลิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และเยลลี่ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความหิวและการบริโภคอาหาร นอกจากนี้ยังมีเอเลสเตอรอนฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับประทานอาหาร

6.2 ความเชื่อมโยงระหว่างกระเพาะอาหารและสมอง

มีความสัมพันธ์กันระหว่างกระเพาะอาหารและสมอง ทำให้ระบบทางเดินอาหารสามารถส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อบอกให้รู้สึกหิวหรืออิ่ม ซึ่งผลกระทบจากระบบประสาทนี้สามารถส่งผลต่อความหิวและพฤติกรรมการกินของเรา

6.3 สารเคมีในสมองและการควบคุมความหิว

สารเคมีในสมอง เช่น ดอปามีน ซีโรโทนิน และเอนดอร์ฟิน เป็นตัวกำหนดความหิวและอารมณ์การกินของเรา การสังเคราะห์และการปลดปล่อยสารเคมีเหล่านี้มีบทบาทในการควบคุมความหิวและพฤติกรรมการกินของเรา

7. ผลกระทบของความเครียดและอารมณ์ต่อความหิว

กี้ซดโอปโซ้ย EP.1 | อาหารเกาหลีฟินๆ เพราะเรื่องกิน 2 แม่อินมาก!! [Korean Spoon] - YouTube

7.1 การกินอาหารในสถานการณ์เครียด

สถานการณ์เครียดสามารถกระตุ้นการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีค่าพลังงานสูง หรืออาหารที่มีรสชาติหวาน การกินอาหารในสถานการณ์เครียดสามารถกระตุ้นการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีค่าพลังงานสูง หรืออาหารที่มีรสชาติหวาน การกินอาหารในสถานการณ์เครียดสามารถเป็นกลไกในการสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดได้ชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เครียดเกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน อาจทำให้เกิดปัญหาการบริโภคอาหารเกินความจำเป็น และเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคเส้นเลือดสูง

7.2 การกินอาหารเพื่อปรับสมดุลอารมณ์

บางครั้งความหิวและความอยากทานอาหารเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะอารมณ์ เช่น เมื่อเรารู้สึกเศร้า หรือเมื่อเราต้องการเพิ่มความสุขและความพึงพอใจ ในบางครั้งการกินอาหารบางชนิด อาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นชั่วครู่ แต่ควรระมัดระวังในการบริโภคอาหารเพื่อปรับสมดุลอารมณ์ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาการบริโภคเกินความจำเป็นและส่งผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาว

8. ความสำคัญของโภชนาการที่สมดุล

กี้ซดโอปโซ้ย EP.10 | อาหารป่าอร่อยจุก ถึงเครื่องสุดแม่คอนเฟิร์ม (จุก-โจ้ พัทยา) - YouTube

8.1 สารอาหารที่สำคัญ

การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่สมดุลเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความหิวและความอยากทานอาหาร สารอาหารที่สำคัญประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่เป็นแหล่งพลังงาน สารอาหารที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มเช่นใยอาหาร และสารอาหารที่ช่วยสร้างความพอใจและประทับใจในการรับประทานอาหาร เช่น วิตามินและแร่ธาตุ

8.2 การเลือกทานอาหารที่สมดุล

การเลือกทานอาหารที่สมดุลเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความหิวและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันที่เหมาะสม รวมถึงการบริโภคผักและผลไม้เพียงพอ เพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและสามารถรักษาความอิ่มเช่นเดียวกับความสุขของร่างกาย

8.3 กลยุทธ์สำหรับการรับประทานอาหารที่สมดุล

เพื่อรักษาความสมดุลในการรับประทานอาหาร ควรใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม การควบคุมส่วนใหญ่ของอาหารที่รับประทาน การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ การเลือกอาหารที่มีความอิ่มและความพอใจในระ

ยะยายาว พร้อมทั้งการดื่มน้ำเพียงพอ เพื่อรักษาความชุ่มชื่นในร่างกาย การใช้วิธีการบริหารจัดการความเครียด เช่น การฝึกโยคะ การนอนพักผ่อนเพียงพอ และการดูแลสุขภาพจิต เพื่อลดอิทธิพลทางอารมณ์ต่อการกินอาหาร

9. การจัดการความหิวและความอยากทาน

2 แม่ตามรอยมิชลินไกด์ ไม่ได้บินก็กินอาหารใต้แบบฟินได้! @หมอมูดง | กี้ซดโอปโซ้ย EP.25 - YouTube

9.1 การกินอย่างตระหนักและสติสัมพันธ์

การรับประทานอาหารอย่างตระหนักและสติสัมพันธ์ หมายถึงการทานอาหารในสภาวะความตระหนักและสัมพันธ์กับรสชาติ กลิ่น และสัมผัสของอาหาร โดยการรับประทานอาหารในแบบนี้ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มและพึงพอใจได้มากขึ้น

9.2 การควบคุมส่วนขนาดอาหาร

การควบคุมส่วนขนาดอาหารมีบทบาทสำคัญในการจัดการความหิวและความอยากทาน โดยการเลือกบริโภคส่วนใหญ่ของอาหารที่มีปริมาณเหมาะสมและเป็นสารอาหารที่สำคัญ การควบคุมส่วนขนาดอาหารช่วยให้ร่างกายรับพลังงานที่เพียงพอและช่วยควบคุมการบริโภคอาหารให้เป็นไปตามความต้องการของร่างกาย

9.3 การรับประทานอาหารว่างที่เหมาะสม

การรับประทานอาหารว่างที่เหมาะสมเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการความหิวและความอยากทาน ควรเลือกทานอาหารว่างที่มีปริมาณสารอาหารสูง เช่น ผลไม้ โยเกิร์ตเมล็ดชานพืช หรืออาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ต้ม และถั่วเน่า การรับประทานอาหารว่างที่เหมาะสมช่วยให้รู้สึกอิ่มและช่วยควบคุมความหิวระหว่างมื้ออาหารหลักได้

10. สรุป

กี้ว่าแซ่บโอปว่าดีการันตีค่ะ - YouTube

การรู้สึกหิวและความอยากทานอาหารเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และอารมณ์ พันธุกรรมและสังคมมีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมการกิน วิทยาศาสตร์ของความหิวกำลังได้รับการศึกษาอย่างลึกลง การรับมือกับความหิวและความอยากทานอาหารสามารถทำได้โดยการรับประทานอาหารที่สมดุล ควบคุมส่วนขนาดอาหาร รับประทานอาหารว่างที่เหมาะสม และการจัดการความหิวและความอยากทานด้วยการรับประทานอาหารอย่างตระหนักและสติสัมพันธ์

ไปหิวมาจากไหนคะแม่ ถึงได้กินดุขนาดนี้ @ก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยา | กี้ซดโอปโซ้ย EP.24[VIDEO]

ทานโทษนะคะแม่ ไม่ทราบว่าไม่ได้กินอะไรกันมากี่วันแล้วคะ ถึงกินดุ กินจุ กินไม่หยุด สั่งแล้ว สั่งอีก กันขนาดนี้💥💥วันนี้สองแม่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุยา สาขาอารีย์ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังที่รสชาติเด็ดอย่าบอกใคร แถมราคาถูกม๊ากกก โดนใจสองแม่จนกินกันแทบไม่วางช้อนกันเลยค่าพิกัดความแซ่บ :📍พิกัด ซอยอารีย์สัมพันธ์ 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร📌 สั่งได้ผ่าน Lineman

เนื้อหาของวิดีโอ ไปหิวมาจากไหนคะแม่ ถึงได้กินดุขนาดนี้ @ก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยา | กี้ซดโอปโซ้ย EP.24

ความที่สภแสงมณีนั้นแน่ จริงๆสมัยเด็กๆอ่ะ คุณปู่คุณย่าก็มีบ้านอยู่ที่ซอยราชครูนี่แหละพอดีว่าก็มีเหมือนกันแต่ว่าขาย ทำคอนโดเป็นร้อยกว่าล้านก็เลยไม่ได้มาขาย ถ้ามีที่อารีย์ล่ะใครทำคอนโดแล้วแล้วมาถ่ายรายการกับทำไมพี่แต่เรายอมรับเลยว่าเรา 2 คนเป็นสาย 4 ใช่ค่ะปกติเมื่อก่อนคุณออกค่ะต้องไปต่อรถเมล์แถวอนุสาวรีย์ชัยอะไรนะ ไปต่อรถ ไปเลยค่ะเราตอบเรื่องการไปต่อ 26 ที่ อนุสาวรีย์ชัยแล้วถึงหน้าบ้านรามอินทรากิโล 7 เลยนะคะแต่ว่าขากลับเนี่ย จะมีเวลาว่าง ในการบอกว่าเราอ่ะ มาๆกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีกากหมู และทางธรรม ทางเดินแห่งรัก อะไรอ่ะหา เสียงสูงเลยค่ะ สวัสดีค่ะ พี่ทอดเผื่อหนูเลยยังไงหนูก็สร้าง อาจารย์เหนือ นั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยา ขยะนี้เรามาก่อนเที่ยงอ่ะ ก็เลยไม่ต้องรับบัตร 36 ศาล มาเที่ยว 3 หมายเลขที่ออก 36 พี่ขา จดแล้วยื่นตรงนี้หรือว่ามันยังต่อได้สิคะ เกะกะ ลูกกลิ้ง Friendship ถ้าเป็นแบบทานเล่นนะคะจะมีเกี๊ยวหมูเด้งทอด 15 บาท เล็กแห้งหมู ยังไม่นอนเหรอลวกจิ้มไข่กากหมู ลูกชิ้นหมูปิ้งละกัน ตั้งเอซ่า ไม่ๆๆ กระดาษแข็งตา เส้นเล็ก ลูกชิ้นหมูปิ้ง เล็กชิ้นสดตกเนื้อ อร่อยอร่อยนะเปิ้ลความหลากหลาย อาชีพไม่อดนะบะหมี่แบนแห้งหมู กากหมู 2 ลูกชิ้นหมู 1 ลูกชิ้นหมูปิ้ง 1 จานนะลวกจิ้มไทยเฟรนช์เล็ก 12 ตกเนื้อสามารถชิ้นสดเนื้อตกด้วย 11 31 มารอนะมึง งง เหนื่อยมากเลยอ่ะ มึงกับกูมานี่คืออัญมณี พ่อหมู แล้วก็เมาด้วยดีกว่าเมื่อวานนะอีถูกหวย 12 ใบ น้อยจังเลยอ่ะเขายังยืนกูมีสูตรตามเลขรถคุณพลอยดาวให้ดาวเป็นที่ยอมรับ จริงๆ เป็นเมืองที่รถไฟปลอดภัยที่สุดในโลกที่พลอยดาวนั่งรถไฟตกราง ก็เลยซื้อตามคุณนายดาว ถูกกินยกแขนนะ อร่อยมาก อันนี้เราสั่ง มันเป็น ลูกชิ้นหมูลูกเล็กๆน่ารัก น้ำจิ้ม มึงถูกต้องมันไม่เผ็ดเกินไปวะ ตลาด ไม่ต้องโทรให้ จ๋านะคะ ฉันชอบปลูกต้นไม้ตาย หรือจะกินเมืองอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเรือที่อื่นบางทีมันจะคุมแบบ เค็มมากเกินไปอ่ะ กำลังดี เม็ดเดียวไปเม็ดไป หนูก็ลืม อร่อยมาก น้ำตกลงได้ พอดีพอดี อันนี้คือเส้นบะหมี่แบนต่างหาก กินแต่หญ้ากำลังจะถึง เรามีเพื่อนอยู่แถวนี้ไหม นี่คือบะหมี่เส้นแบน เอานะคะ หมู่มันนิ่ม เป็นมันไม่ได้ปรับมันรั่วแข็งกำลังดี อยากกินหมดเนี่ยแค่เนี้ยไม่ต้องกินให้หมดเขตร่วมไปด้วยกันอีก แล้วเรียกไม่ต้องมีให้โลกจำ ก็ลองไปที่ เนื้อไทย ลอตเตอรี่ แต่ว่า ขายหมูก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าหมูที่เนี่ยมันเป็นหมูนุ่ม ที่อร่อย แล้วน้ำจิ้มแจ่ว ไม่ใช่ครับไม่ใช่เจ้ากรรม ทำเก่าเป็น กุ๊กนะ เหมือนที่น้องเอ็งบอกว่าสายตาหลอกกัน ยังไม่ได้ พิธีกรรมการกินตลอดที่มาก เราไม่ได้ ไปเลยนะ โรงพยาบาลใกล้สุดอะไร เดี๋ยวเนื้อพัดลมอีกแล้วเนี่ย มึงไปป่ะ ไม่เคยกิน น้องสาว ใจสู้แต่ร่างกายไม่ไหวนะแม่น้ำ กินเยอะ เอาโว้ย เหล็กตับไม่สูบใส่มาก กิมจิ ตับหมู ตับไม่ต้องสุกมาก เพราะกระพริบ น้าเปรมนั่นแหละปากดีมาก มันต้องกลัว เมตตา มีเม็ดอะไรวะ อร่อยจังป้อมทำอะไรหรือเปล่าดูซิไหน ลองคุยดูนิดนึงนะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึง เขาควรจะพัก มีแฟนหรือยังอ่ะลูก วันนี้วันนี้แม่จะมาเปิดฝาปอมปอม เพราะว่าป้อมเป็นเด็กที่โดนของทับมีบล็อกตลอดเวลาแม่ถามถึงป้อมทุกป้อมมีแฟนแล้ว จะมีอะไรจะพูดไหมลูก ระหว่างที่เราขายความของจะพยายามบล็อคตลอด สองคนนี้ เขามีเพจของ คุณอยู่ในช่อง เปิดนู้นเปิดนี้แล้วก็ถ่ายล่าสุด มิลลิ จริงๆกูด้วยแต่พวกมึงเลยมึงพูดถึงชั้นนาทีที่ 16.2 จบตอนนาทีที่ 16 ระยองใจพี่ก็บอกแล้วว่าให้เลย์เข้ารายการได้เลย เอา เป็นการเรียก Attention ให้กับแม่ครัวนะคะ ใหญ่ตกหมูใส่ตับไม่สุก มึงก็ใหญ่ดีกี้ไม่ให้ใส่ละ OK มึงเป็นแดงไบเล่ ทานอะไรที่พักดูอยู่ แม่ตรุษจีนก็คือแม่เวลาอยู่บ้านนะลูกเวลาเห็นแม่ผัดตอนเนี้ย ว่างๆ เนี่ยมัวแต่คุย มันจะเป็นว่าพี่จะสามารถเอาคำนี้นะคะเข้าปากได้หรือเปล่านะคะ มึงไม่ได้วะ เพลงทำไมไม่เข้าใจ อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นรั้ว ยินดีด้วยค่ะ เงินสดกับหมู เพลิง แล้วจะมีครูที่สอนอกสวยของพวกเรานะน้องทีมงาน ช่วยแชร์อาหารกันว่าอยากกินร้านไหนแต่ตอนที่เขาแชร์รายนี้มาฝันถึงกากหมูเลยมึง วันนี้ได้มาเหมือนหัวใจได้รับปริญญาแต่ตอนนี้ฉันได้ก้าวไปสู่เสรี มึงอ่ะ เทคโนโลยีเขาก้าวข้ามผ่าน Lord of the Rings นักแสดงนักแสดง มีสะปัน ซีรี่ย์เกาหลี Vincenzo ให้ได้ก่อน ง่วงมาก หล่อมาก เขาบอกกับกูมึงมาอยู่กับกูสิมัวเพื่อนเสียง เมื่อตอนที่ 60 ถามว่ามึงโอเคไหมอันนี้คำถามเดียวกัน พระคงอยู่มาจีบมึงโอเคไหมล่ะ ก็ต้องแท็กเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่ให้เราก็ต้อง สองคนนี้ยังดีไม่พอสำหรับแม่วะ จริงๆ เฮ้ยไม่เคยดับ พูดกับเรื่องแบบนี้ พี่ออกไปมึงก็เหลือแต่มึงเที่ยวก็เลยมึง ต้องสอนลูกอ่ะ คือมีหลายคน ประสบการณ์ชีวิต ดาราไทย มน วันนี้ โทรมาหน่อย ร้านส้มตำ เพิ่งเลิกงาน ไม่ได้ยังไม่ได้กินของหวาน เราให้ไปก็คือไปเหอะไปเหอะไหม 1 วิตามินหยุดยั้งการกินหรอ จะไปของหวานแล้วนะ ของหวานลอดช่องเฉาก๊วยลูกตาลคุย ลอดช่องวัดเจษหรือไม่วัดเจษนะคะ GOT7 2017 คุณพี่เขียนวัดเจษไว้ที่ทักลูกค้าไม่ลังเลเลย ไม่กินเกี่ยวเห*้ยอะไรเนี่ย น้ำจิ้มเข้าไปในห้องนะอ้วนนะ มีพนักงานครบ เขาตะเกียบ แท็กซี่ทะเบียน 6 1 ใช้ช้อนอย่างเดียวมันเอามากล่องนึงอ่ะกินก๋วยเตี๋ยว แต่น้ำก็จี๊ด ทำไมมันถึงมีสีนี้พ่อน้ำตาลหรือเปล่าเพราะอะไร มึงถามกูอ่ะ เพื่อนมึงมีความรู้ด้านนี้ เราสองคนไปวัดเจษจะไปดูงาน หาเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหาร มาแล้วกินเยอะ นี่คือลีลาการที่ 1 ปี 2022 ปรับความเร็ว 534 บาทนี่คือรวม เนื้อไทยเฟรนช์รวบ 1 หมูลวกจิ้ม ใบใหญ่ 1 ลูกทีมกากหมู 2 แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอ่ะ เหมาะกับการให้ต้นมากิน แอปเปิ้ลเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่ง ต้นมีเงินต้นจะเลี้ยงข้าวเรา ไม่ค่อย เมื่อกี้แท็กซี่เราเดินทางมายังไง เรามาที่อารีย์ อารีย์สัมพันธ์ซอย 8 นะคะ ที่สำคัญคือราคาเขาวันถูก แต่คุณภาพดีมากลุงกำลังดีไม่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวไปด้วยนะจ๊ะ เปิด 8:00 น อันนี้เป็นแผ่นแปะการันตีความอร่อยไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ไหมคะ ไปโต๊ะที่พี่ออกมานั่ง กระเทย ป่ะ ไป แล้วต้องรีบเคลียร์แดกร้านเดี๋ยวเที่ยงคนจะเยอะ การใช้หลังเขาด่าผู้หญิงวัย 40 ไม่ต้องระวังนะคะ เมื่อกี้แม่เผลอกินก๋วยเตี๋ยวเยอะๆ ไปมันแน่นท้องอ่ะ อยากได้อะไรหวานๆแล้วก็แบบสบายท้องกันแน่ นึกแล้วต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ไม่ต้องกลัวแต่แม่เพราะวันนี้นะคะที่ขายรถเนี่ย พี่เตรียมของอร่อยแถมสบายท้องมาฝากแม่เหมาะสำหรับสายเผลอตามใจปากแม่มาก นั่นก็คือ เอาใหม่ เมื่อกี้แม่เสียบไว้หลังรถตลอดเวลาแบบนี้ล่ะแบบนี้เลย แบบนี้ตลอดเวลาเช้าและนี่ก็คือนมเปรี้ยวดีไลท์นะคะของที่อร่อยๆและมีประโยชน์สูงสุดซึ่งวันนี้เนี่ย พี่เตรียมขวดสีฟ้าสูตรลดน้ำตาล 40 เปอร์เซ็นต์มาฝากไม่ออกจากอันเนี้ย เหมาะสำหรับคนที่อยากลดหวาน หรือว่าคนพวกสายเผลอชอบตามใจปากแล้วรู้สึกผิด แม่ต้องเป็นอันนี้ หลังเนื้อหานะคะกินจบตบดีไลท์รับรองสบายแน่นอนค่ะ และที่สำคัญนะคะนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ย นมเปรี้ยวที่หลายเขายังอิ่มรัชวิน Zenith ที่มีชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรง และดีต่อระบบทางเดินอาหารและการค่ะ ขายด้วยนะคะ ซึ่งนอกจากสีฟ้าแล้วเนี่ยเขายังมีอีก 30 นะคะไม่ว่าจะเป็นขวดสีแดงสูตร Original สำหรับสาย Active ต้องการ ขวดสีเขียวสูตรน้ำตาล 0.1% สำหรับ cyclist ขวดสีส้ม สุดรักไฟเบอร์สำหรับสายจัดหนัก คนที่ต้องการดูแลร่างกายเป็นพิเศษหลังจัดเต็ม มือหนักเกิดขี่ทั้งหมด 5 รส รสนมเปรี้ยวรสสตรอเบอร์รี่รสผลไม้รวมรสธรรมชาติค่ะ ถ้าใครสนใจอยากลองกินนะคะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ Supermarket หรือว่าสั่งจากหนุ่ม งงงงงงต้องหรือมองก็ได้วะ อะไรที่กินผัก ผักบุ้งลวก Comment ถามว่า ขอเอนไซม์ค่ะน้ำแข็งที่คุณค่ะ ถ้าไปที่ออฟฟิศอยากได้น้ำแข็งเยอะให้เพื่อนแอดไลน์ ร้านกาแฟหน้าโรงงาน เท่าเดิม อันนี้ดีมาก ยี่ห้ออาบน้ำ ปีละของระดับ หอมมากหอมมากแม่ไม่เอา เพลงของจริงๆเป็นเป็นอปพรที่หอม ออกจะทำยังแบบล่ะ เธอตัดสาย อันนี้ดี แล้วเจอกันใหม่คราวหน้ากับพี่ถมตัวอยากให้พี่กินอะไรบอกให้แขกรับเชิญคนไหนมาบอกนะคะ กด like กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตุ๊กๆ